Αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος, οφειλόμενες σε παθήσεις ορθοπαιδικές, νευρολογικές, ρευματολογικές, γηριατρικές, καθώς και σε αθλητικές κακώσεις.

Εφαρμόζεται δε προληπτική και μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία.

 


Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή:
9:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00

Που βρισκόμαστε